Kegljanje v svetu

Prvi začetki športnega kegljanja segajo v drugo polovico 18. stoletja, ko so v Nemčiji, zibelki kegljanja, začeli pripravljati enotna kegljaška pravila. Približno 100 let kasneje, l. 1885, sta bili skorajda istočasno ustanovljeni prvi kegljaški zvezi v Ameriki in Nemčiji.


Friedrich Eduard Meyerheim

Zgodovinska uprizoritev kegljanja na devet kegljev


Zveza nemških kegljaških klubov je rešila vprašanja enotnih kegljišč, kegljev in krogel ter tekmovalnih predpisov, raznovrstnost v kegljanju pa se je poenotila in preusmerila v športne okvire.

Nadaljnji razvoj sega v l. 1926, ko je bila v Stockholmu ustanovljena prva mednarodna kegljaška zveza, takrat pa je bil tudi prvi svetovni turnir na ameriški stezi z 10 keglji. Na turnirju so sodelovale Švedska, Finska, Nizozemska, Nemčija in Amerika.

V l. 1947 je bil v Stockholmu prvi kongres IBA po drugi svetovni vojni. Na kongresu je prišlo do pomembne odločitve za nadalnji razvoj kegljaškega športa. Sprejeta je bila ocena, da se v Evropi močno razvija kegljanje na 9 kegljev (asfalt, Bohle in Schere), zato je bila v okviru IBA ustanovljena sekcija na 9 kegljev in prvikrat izvoljen tudi njen posebni predsednik. Za prvega predsednika je bil izvoljen dr. Oto Kadner iz Prage.

To je bil poizkus reševanja IBA, ki je po svojih pravilih gojila samo ameriški način kegljanja na 10 kegljev, kot mednarodni sistem, ki pa se v Evropi ni razvil. IBA je po 20. letih obstoja ostala praktično brez članstva, zato so z ustanovitvijo sekcije za kegljanje na 9 kegljev hoteli pritegniti nove člane, na katere bi izvajali pritisk, da sprejmejo ameriški način kegljanja.

Težave v razvoju ameriškega načina kegljanja na 10 kegljev niso vplivale na razvoj kegljanja na 9 kegljev. Prvo evropsko prvenstvo na asfaltni stezi je bilo uspešno izvedeno na Dunaju, sodelovali pa so Avstrija, Madžarska, Francija, Danska in Jugoslavija.

Na pobudo kegljaške zveze Jugoslavije je bila l. 1951 sklicana na Dunaju seja sekcije na 9 kegljev, naslednje leto pa konferenca v Hamburgu, ki se je preoblikovala v ustanovni kongres nove mednarodne kegljaške zveze z imenom FIQ. Med najvažnejšimi sprejetimi sklepi je bil sklep, da se igre asfalt, Bohle in Schere in igra na deset kegljev, štejejo za enakovredne vrste kegljanja (štiri sekcije).

Keglji in krogla

Moderni keglji in krogla

Doslej je bilo organiziranih vrsta svetovnih prvenstev, s tem, da je bilo prvo v Beogradu l. 1953, petnajsto l. 1984 v Ljubljani, v l. 1998 pa v Celju. Svetovna prvenstva se organizirajo vsako drugo leto, vmes pa so organizirana evropska prvenstva.

Mednarodna kegljaška zveza si že več let prizadeva, da bi se kegljanje uvrstilo v olimpijski šport, žal pa se pričakovanja doslej še niso uresničila.