Moška ekipa II 2021

Zgoraj: Boris Perhavec, Marjan Dolgan, Dušan Kovačič , Franko Leskovec
Spodaj : Silvo Pšeničnik Sluga , Marko Križaj, Sebastjan Urbančič