Kegljanje v Pivki

Kegljanje kot razvedrilo in šport se je v Pivki razvijalo na podoben način kot drugod, začetki pa sovpadajo z izgradnjo takratnega Doma JLA, v katerem je bilo urejeno tudi moderno štiristezno avtomatizirano kegljišče.

Prvotno so se s kegljanjem ukvarjali redki posamezniki, zgolj v osebno zabavo, dokaj hitro pa so se zbrali ljubitelji tega lepega športa, od katerih so nekateri že prej kegljali drugod ter organizirano pristopili k redni vadbi.

Izvršni odbor TVŠD Pivka je na svoji seji 24.02.1983 sklenil, da se ustanovi Kegljaški klub Pivka, kot peta sekcija v okviru TVŠD, večletne želje aktivnih kegljačev pa so se tako uresničile.

Klub je v svoji zgodovini doživljal vzpone in padce, vendar se zagnanci nikdar niso predali, čeprav je Pivka majhen kraj in v klubu nikdar ni delovalo zavidljivo veliko število ljudi. Kljub temu, da so po osamosvojitveni vojni v l. 1991, igralci ostali brez tekmovališča, saj so pripadniki tedanje JLA celotno kegljišče demontirali, dejavnost ni zamrla. Nasprotno, člani kluba so z izredno požrtvovalnim delom , kljub vsem težavam, kegljišče ponovno usposobili in kegljanje oživili. V tistem obdobju se je sicer precej klubskega arhiva izgubilo ali uničilo in morda v pričujočem zapisu vsi podatki niso popolni ali pa kaj manjka, zato se prizadetim opravičujemo, z obljubo, da bomo v naslednjih letih skušali izgubljeno in zamujeno nadomestiti.

V l. 1994 so podpisali pogodbo o pokroviteljstvu s podjetjem DELTA d.o.o. iz Sežane, že v l. 1995 pa so organizirali 1.odprto prvenstvo Pivke v kegljanju, z nazivom Pokal Pivke-95, ki je privabilo okrog 300 tekmovalcev iz vse Slovenije in sosednje Hrvaške, med njimi celo vrsto državnih reprezentantov. Tekmovanje je med udeleženci poželo vrsto pohval in po 3. Pokalu Pivke slovi kot najboljše tovrstno tekmovanje v Sloveniji, tako po organizacijski plati, kot po gostoljubnosti v prijetnem okolju.

Člani kluba se zavedajo, da čas teče naprej, le z dobro organiziranostjo, ob primerni pomoči, tako občine, kot številnih drugih ljubiteljev kegljanja in športa nasploh, pa bo moč doseči še boljše rezultate in uresničiti cilj, da bi Pivka v perspektivi postala eden močnejših centrov v Sloveniji.